12 datasett for ladestasjoner i hele Norge

juli 10, 2020

Vi har lagt ut 12 nye datasett som viser ladestasjoner for el-biler. Der er et datasett for hele landet. I tillegg har vi fylkesvise datasett som inneholder hver kommune som en egen ressurs, i tillegg til en ressurs for hele fylket.