Datasett for lekeplasser

juli 16, 2021

Vi har ryddet i lekeplass-datasettene. Datasettene som viste utstyr og adresse er blitt slettet. Datasettet som viser lokalisering, er blitt oppdatert og utvidet,