Offentlige toalett Stavanger

juli 28, 2021

Vi endrer formatet på dette datasettet, hver dag blir en egen kolonne. I en overgangstid ligger begge formatene ute, det gamle vil bli slettet 31.8.2021