Blog

Blog

Nytt datasett: Kolumbus real time open data september 22, 2017

Kolumbus Real Time Open Data is standardized on SIRI (Service Interface for Real Time Information) which is a web based XML protocol to allow distributed computers to exchange real time...

Datasett fra Kolumbus september 22, 2017

Kolumbus har lagt ut et datasett. Rutedata i GTFS og REGTOPP format.

Nytt datasett: Skoler og skolekretser september 20, 2017

Vi har lagt ut et nytt datasett som viser alle grunnskolene og skolekretsene i Stavanger.

Nytt datasett : Klimadata september 19, 2017

Nytt datasett som viser totalforbruk av gass og strøm i Stavanger, time for time.

Info til utviklere august 18, 2017

Vi endrer URL . Den nåværende adressen open.stavanger.kommune.no endres til opencom.no . Det er bare rot-URL’en som endres. Resten av URLen forblir den samme. NÅ:...

Ny applikasjon : Dokart august 11, 2017

Jonas Triki har utviklet en app som viser de nærmeste offentlige toalettene. https://play.google.com/store/apps/details?id=no.triki.dokart

Stavanger: Ny skolerute juni 28, 2017

Skoleruta 2017-18 for barne- og ungdomsskoler i Stavanger er nå lagt ut. Klikk her for å komme til datasettet

5 nye datasett juni 16, 2017

Disse datasettene er blitt lagt ut i dag : Fylkestingvalg Stavangerregionen fra 1999 til i dag Stavanger bystyre fra 1987 til i dag Kommunevalg Stavanger Stortingsvalg Stavanger Mest...

Nytt datasett: Likestilling i Stavangerregionen juni 14, 2017

Vi har lagt ut et datasett for Stavangerregionen med indikatorer som viser graden av likestilling på forskjellige områder. Klikk her for å komme til datasettet

To nye datasett i dag juni 12, 2017

Vi har lagt ut to nye datasett; Telefonliste Stavanger kommune og Ansatte per organisasjonsenhet Stavanger kommune....

Nytt datasett: Applikasjonsoversikt juni 8, 2017

Vi har lagt ut et nytt datasett; Det er en liste over applikasjoner, i hvilken organisasjon de blir brukt og hvem som er systemansvarlig

Forslagskasse juni 7, 2017

Vi har opprettet et nytt datasett; "Forslagskasse Stavanger kommune". Bruk kommentarfeltet til dette datasettet til å komme med forslag. Ønsker du at vi skal legge ut et bestemt datasett?...