Blog

Blog

Nye datasett mai 14, 2018

Datasett for drifts- og investeringsregnskap 2018 er lagt ut.

4 kontoplaner for 2018 april 26, 2018

Vi har lagt ut 4 nye kontoplaner for 2018 : artskontoplan, ansvarskontoplan, prosjektkontoplan og fri dimensjon kontoplan. Disse benyttes sammen med datasett for drifts- og...

Vi har lagt ut et nytt datasett april 25, 2018

Vi har lagt ut et nytt datasett; "Oversikt utskrift Stavanger kommune". Datasettet viser antall utskrifter, kopier og scanninger fordelt på farge og svart/hvitt for alle skrivere på...

Endring i datasett april 19, 2018

Datasettene Sykkeldata og Fotgjengerdata Stavanger er blitt endret. De har nå to ressurser hver, en for hvert av årene 2017 og 2018.

Nytt datasett april 5, 2018

Vi har lagt ut leverandørregnskapet til Stavanger kommune.

Minibanker i Stavanger er oppdatert mars 2, 2018

Datasettet "Minibanker i Stavanger" er blitt oppdatert. URL er endret.

Endring i datasettet "Luftmåling Stavanger" desember 20, 2017

Tidspunktene formateres til ISO-8601 format: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 for å unngå problemer med regionale innstillinger. I tillegg er desimal-deler i csv-fila satt til å...

Byggeskikk desember 15, 2017

Datasettet "Byggeskikk Stavanger" er oppdatert med årets vinner.

Datasettet "Nedgravde containere" er delt opp i to datasett november 30, 2017

Datasettet er delt opp i to nye datasett; "Nedgravde containere" og "Nedgravde containere: Teknisk status" . Det første datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over...

Drifts- og investeringsregnskap for Stavanger kommune lagt ut i dag november 27, 2017

Vi har i dag lagt ut drifts- og investeringsregnskap ( med budsjett-tall ) 2017 for Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Det er tilsammen 6 datasett : Regnskap og budsjett investering...

52 nye datasett november 1, 2017

I løpet av denne uka vil vi legge ut 52 nye datasett. Det er hverdagsturene i Stavanger som legges ut. Kart over hver tur legges ut i tre format; pdf, geojson og gpx. I tillegg kommer en...

Gravferdsseremonier, et nytt datasett oktober 31, 2017

Viser navn, tid og sted for planlagte gravferdsseremonier i Stavanger

Nytt datasett: Gravplasser oktober 30, 2017

Datasettet har navn, fødsels- og dødsdato og plassering av alle gravlagte i Stavanger

Skoler og skolekretser er oppdatert oktober 27, 2017

Datasettene "Skoler og skolekretser Stavanger" og "Skolekretser Stavanger" er endret. De er nå todelte, ett for barneskoler og ett for ungdomsskoler- 1-10 skoler er ført opp begge steder.

Ny app! oktober 2, 2017

Malmo IT har utviklet en app som viser info om minibankene i Stavanger. Se applikasjonssiden vår for mere info.

Ny URL september 29, 2017

Som kunngjort allerede i august, så er nå rot-URL endret til https://opencom.no

Nytt datasett: Kolumbus real time open data september 22, 2017

Kolumbus Real Time Open Data is standardized on SIRI (Service Interface for Real Time Information) which is a web based XML protocol to allow distributed computers to exchange real time...

Datasett fra Kolumbus september 22, 2017

Kolumbus har lagt ut et datasett. Rutedata i GTFS og REGTOPP format.

Nytt datasett: Skoler og skolekretser september 20, 2017

Vi har lagt ut et nytt datasett som viser alle grunnskolene og skolekretsene i Stavanger.

Nytt datasett : Klimadata september 19, 2017

Nytt datasett som viser totalforbruk av gass og strøm i Stavanger, time for time.

Info til utviklere august 18, 2017

Vi endrer URL . Den nåværende adressen open.stavanger.kommune.no endres til opencom.no . Det er bare rot-URL’en som endres. Resten av URLen forblir den samme. NÅ:...