Fant 103 datasett

Filterresultater
 • Prognose for luftkvalitet Stavanger

  Kolonnen "index" viser forventet luftkvalitet 1 :Lite forurenset luft 2 :Moderat 3 :Høy 4 :Svært høy Kolonnene forecastDate og timeofdDay viser dato og klokkeslett for forventet...
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra to luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Stavanger Parkering

  Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.
 • Varsel Om Feil - VOF

  Dette datasettet inneholder hendelsesdata fra Stavanger kommunes Varsel Om Feil - løsning siste 5 år. Oppdateres daglig.
 • AktivBy - reserveringer

  Datasett som viser reserverte idrettslokaler/ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • AktivBy - arrangement

  Datasett som viser kommende arrangement i idrettslokaler som eies av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
 • Fotgjengerdata Stavanger

  Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Lokalisering luftmålere Stavanger

  Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose...
 • Ladestasjoner for elbiler i Stavanger

  Datasettet viser plasseringen til ladestasjonene for elbiler i Stavanger
 • Skolerute Stavanger

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • Skoler i Trondheim

  Her finner en oversikt på alle skoler i Trondheim kommune inkludert lokasjonsdata. Listen inneholder både barne- og ungdomskoler
 • Skolerute Trondheim

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Trondheim kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Skolerute" viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • Åpningstider svømmehall 2017 Gjesdal kommune

  Åpningstider for svømmehallene på Ålgård og i Oltedal. Åpning/stenging følger skoleruta, unntatt høstferie.
 • Skoler i Bærum

  Dette datasettet mangler beskrivelse

 • Skolerute Bærum

  Dette datasettet mangler beskrivelse

 • Skoleruten for Gjesdal kommune

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Gjesdal kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Skolerute Gjesdal kommune" viser alltid den aktuelle...
 • Barnehagerute for Gjesdal kommune

  Barnehagerute for barnehagene i Gjesdal kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Barnehagerute Gjesdal kommune" viser alltid den aktuelle ruta.
 • 52 hverdagsturer

  Datasettet inneholder en zippet fil . Alle 52 hverdagsturer ligger her i gpx-format. Informasjon om turene finner du her:...
 • Lokalisering sykkeltellere Stavanger

  Datasettet viser hvor sykkeltellerne i Stavanger er plassert.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).