Fant 118 datasett

Filterresultater
 • Stavanger Parkering

  Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.
 • Prognose for luftkvalitet Stavanger

  Kolonnen "index" viser forventet luftkvalitet 1 :Lite forurenset luft 2 :Moderat 3 :Høy 4 :Svært høy Kolonnene forecastDate og timeofdDay viser dato og klokkeslett for forventet...
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra to luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • AktivBy - arrangement

  Datasett som viser kommende arrangement i idrettslokaler som eies av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • Nedgravde containere

  Datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over 2000 nedgravde søppelcontainere på Nord-Jæren.
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
 • Fotgjengerdata Stavanger

  Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Telefonliste Stavanger kommune

  Inneholder navn, avdeling, telefon og mobilnummer til ansatte i Stavanger kommune.
 • Varsel Om Feil - VOF

  Dette datasettet inneholder hendelsesdata fra Stavanger kommunes Varsel Om Feil - løsning siste 5 år. Oppdateres daglig.
 • AktivBy - reserveringer

  Datasett som viser reserverte idrettslokaler/ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • Ansatte per organisasjonsenhet Stavanger kommune

  Datasettet viser antall ansatte og antall årsverk med stillingsprosent > 0 pr. org.enhet. Tallgrunnlaget inneholder både fast ansatte, vikarer og de som er i lønnet...
 • Skolerute Stavanger

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • Skoleruten for Gjesdal kommune

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Gjesdal kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Skolerute Gjesdal kommune" viser alltid den aktuelle...
 • Politikere i Gjesdal 1970-2007

  Datasett politikere i Gjesdal 1970-2007 med navn, utvalg, årstall m.m. Ta kontakt hvis formatet burde være annerledes.
 • Stortingvalg Stavanger

  Resultater fra stortingsvalg fra 2001 og til i dag. Godkjente stemmer, prosentvis,etter parti/valgliste og valgkrets. Kilde: SSB
 • Fylkestingvalg Stavangerregionen fra 1999 til i dag

  Inneholder resultatene fra hver enkelt kommune fra 1999 til i dag i json-stat-format. Kilde: SSB
 • Stavanger bystyre fra 1987 til i dag

  Datasettet viser sammensetningen av Stavangers bystyre fra 1987 fram til i dag
 • Kommunevalg Stavanger

  Resultater fra kommunestyrevalg fra 1999 og til i dag. Godkjente stemmer, prosentvis,etter parti/valgliste og valgkrets. Kilde: SSB
 • Mest brukte jente- og guttenavn i Stavanger

  Oversikt over de mest brukte jente- og guttenavn 1995-2014. Tallene er hentet fra Stavanger-statistikken
 • Likestilling indikatorer

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 09292. Datasettet har tall fra 2011 til 2015. Tall for 2016 kommer desember 2017. Hver indikator gir et delbilde av...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).