Fant 108 datasett

Filterresultater
 • Stavanger Parkering

  Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.
 • Prognose for luftkvalitet Stavanger

  Kolonnen "index" viser forventet luftkvalitet 1 :Lite forurenset luft 2 :Moderat 3 :Høy 4 :Svært høy Kolonnene forecastDate og timeofdDay viser dato og klokkeslett for forventet...
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra to luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Varsel Om Feil - VOF

  Dette datasettet inneholder hendelsesdata fra Stavanger kommunes Varsel Om Feil - løsning siste 5 år. Oppdateres daglig.
 • AktivBy - reserveringer

  Datasett som viser reserverte idrettslokaler/ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • AktivBy - arrangement

  Datasett som viser kommende arrangement i idrettslokaler som eies av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • Nedgravde containere

  Datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over 2000 nedgravde søppelcontainere på Nord-Jæren.
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
 • Fotgjengerdata Stavanger

  Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Logoer

  Diverse logoer
 • Forslagskasse Stavanger kommune

  Bruk dette datasettets kommentarfelt til å komme med forslag. Ønsker du at vi skal legge ut et bestemt datasett? Har du selv data som vi kan publisere? Trenger du hjelp fra...
 • Byggeskikk Stavanger

  Oversikt og beskrivelse av prosjekter som har vunnet Byggeskikkprisen for Stavanger kommune
 • Parkeringsautomater i Stavanger

  Datasettet inneholder plassering og priser for parkeringsautomatene i Stavanger
 • Sykkeltelling 2012-2016

  Datasettet inneholder historiske data for Stavanger kommunes 14 sykkeltellere. Navnet til hver ressurs viser hvilke år ressursen har data for. Antall passeringer er gruppert på...
 • Lokalisering luftmålere Stavanger

  Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose...
 • Ladestasjoner for elbiler i Stavanger

  Datasettet viser plasseringen til ladestasjonene for elbiler i Stavanger
 • Skolerute Stavanger

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • Skoler i Trondheim

  Her finner en oversikt på alle skoler i Trondheim kommune inkludert lokasjonsdata. Listen inneholder både barne- og ungdomskoler
 • Skolerute Trondheim

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Trondheim kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Skolerute" viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • Åpningstider svømmehall 2017 Gjesdal kommune

  Åpningstider for svømmehallene på Ålgård og i Oltedal. Åpning/stenging følger skoleruta, unntatt høstferie.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).