04682 Behovsprofil grunnlagsdata

Datasettet viser bl.a. befolkning fordelt på aldersgrupper, arbeidsledige, fødte, døde, innflyttinger, utflyttinger, enslige forsørgere, skilte og separerte. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04682. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04682.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 16:24 (CET)
Creado november 8, 2016, 13:53 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig