04683 Barnehager grunnlagsdata

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04683. Data om utgifter, foreldrebetaling, antall barn for hvert årskull, antall barnerhager, antall ansatte, utdanning, ventelister og mye mer. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04683.txt

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 12, 2017, 14:50 (CET)
Creado oktober 27, 2016, 14:16 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig