04687 Sosialtjenesten grunnlagsdata

Data om sosialhjelp, stønadsmottakere, rusmiddeltiltak o.s.v. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04687. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04687.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 12, 2017, 16:14 (CET)
Creado november 9, 2016, 11:59 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig