04688 Barnevern grunnlagsdata

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04688. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Oversikt over antall hjelpetiltak, meldinger, undersøkelser, behandlingstid, fosterhjem, beredskapshjem, tiltak,tilsyn og kontroll og mye mer. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04688.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 17:13 (CET)
Creado november 4, 2016, 12:05 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig