04691 Gebyrsatser/brukerbetaling grunnlagsdata

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04691. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder abonnementspris, timepris og utgiftstak for pleie og omsorg samt foreldrebetaling SFO og barnehage.
En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info_4691.txt

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 16:25 (CET)
Creado november 8, 2016, 11:12 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig