04693 Kirke grunnlagsdata

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04693. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Tall for døpte, konfirmerte, vigsler, gravferder, gudstjenester, antall besøkende til gudstjenester,kor, konserter og mye mer. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04693.txt

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 17:25 (CET)
Creado november 4, 2016, 11:37 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig