04694 Samferdsel grunnlagsdata

Kommunale utgifter til samferdsel, antall holdeplasser, sykkelveg,parkeringsplasser og mye mer . Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04694. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04694.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 15:42 (CET)
Creado november 9, 2016, 10:02 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig