06027 Introduksjonsordningen grunnlagsdata

Kostnader for introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06027. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder drifts-, lønns- og investeringsutgifter og antall personer som mottar stønad.
En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-06027.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 16:23 (CET)
Creado november 8, 2016, 10:19 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til: 2016
Oppdateres: Årlig