09397 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 09397. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder bl.a. brutto og netto driftsresultat, inntekter, gjeld, driftsutgifter til skoler, helsetjeneste, pleie- og omsorg, sosialtjeneste, barnevern og administrasjon, antall barn med barnehageplass, lege- og fysioterapiårsverk, diverse gebyrer, gjennomsnittlig saksbehandlingstid.
En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-09397.txt

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 12, 2017, 16:57 (CET)
Creado september 15, 2016, 11:28 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til: 2016
Oppdateres: Årlig