11263 Naturforvaltning og friluftsliv - hovedtall og bakgrunnstall

Inneholder data om kommunenes nærmiljøinnsats. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 11263. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-11263.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 12, 2017, 16:53 (CET)
Creado november 9, 2016, 08:49 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig