Anleggsregister

Beskriver områder som Park og vei har ansvaret for.
Tema Objekttype
4022 Naturvernområde
4022 Naturverngrense
4110 Arealbrukgrense
4122 Park
4123 Lekeplass
4131 SportIdrettPlass
4274 Friluftslivsområde
4278 FriluftslivsområdeAvgrensing
5200 Bebygd
7002 Veg
7018 Vegdekkekant
9111 ....

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert januar 25, 2022, 07:39 (CET)
Opprettet november 23, 2016, 16:18 (CET)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Fortløpende