Badevannskvalitet fra uke 26 2018 Sandefjord

Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet.

Vi tar ikke prøver ved badeplasser som er langt ute i fjordene, fordi disse har større vannutskifting.

Historiske data fra uke 26 2018

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Steffen Borge
Vedlikeholdes av Steffen Kilde Borge
Versjon 1.0
Sist oppdatert april 4, 2019, 16:10 (CEST)
Opprettet april 4, 2019, 16:09 (CEST)
Gyldig fra: uke 26 2018
Gyldig til: uke 26 2018
Oppdateres