Båndlagt Stavanger

Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Geodataavdelingen v/Alexandra Bjørk
Sist oppdatert januar 25, 2022, 07:39 (CET)
Opprettet august 24, 2016, 13:36 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov