Bysykler Stavanger Stasjoner. Avsluttet

Datasettet viser alle plasseringer av bysykler på Nordjæren. Det knyttes sammen med datasettet "Bysykler Stavanger" ( som inneholder antall ledige sykler for hver stasjon ) ved hjelp av feltet "DockingStationId". Datasettet har to ressurser, ett i csv-format og ett i json-format. Begge ressursene inneholder de samme dataene.
City bikes on Nord-Jæren

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juli 9, 2021, 16:50 (CEST)
Opprettet april 2, 2019, 10:28 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Nei