Driftsbudsjett 2016 Stavanger

Vedtatt i Stavanger bystyre den 14.12.2015 som sak 217/15

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Anders Torvik Hansen
Vedlikeholdes av Anders Torvik Hansen
Sist oppdatert juni 28, 2016, 09:19 (CEST)
Creat juni 21, 2016, 14:57 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2016
Gyldig til: 31.12.2016
Oppdateres Årlig