Kulturlandskap Stavanger

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av hvert enkelt landskap finnes i plandokumentet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Geodataavdelingen v/Alexandra Bjørk
Sist oppdatert januar 25, 2022, 07:39 (CET)
Opprettet august 24, 2016, 12:46 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig