Kulturmiljø Stavanger

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Geodataavdelingenv/Alexandra Bjørk
Sist oppdatert januar 25, 2022, 07:39 (CET)
Opprettet august 24, 2016, 13:04 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig