Levekårssoner Stavanger

Inndeling av levekårssoner. En levekårssone består av en eller flere grunnkretser.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Kommuneplan v/Einar Skjæveland
Vedlikeholdes av Geodataavdelingen v/Anita Helmikstøl
Sist oppdatert oktober 10, 2021, 07:40 (CEST)
Creat august 24, 2016, 13:47 (CEST)
Gyldig fra: 02.12.2014
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov