Lokalisering helsebygg Stavanger

Dette datasettet viser plassering av helsebygg i Stavanger kommune

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 28, 2016, 09:21 (CEST)
Opprettet juni 21, 2016, 13:12 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Annethvert år