Lokalisering luftmålere Stavanger

Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose for luftkvalitet Stavanger ) ved hjelp av feltet "eoi"

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert mars 27, 2019, 17:44 (CET)
Opprettet januar 23, 2017, 10:44 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres Ved behov