Prognose for Stavangervær

Datasettet viser timesvise prognoser for hver av luftmålingsstasjonene ( Se datasettet "Luftmåling Stavanger") . Det er meteorologiske prognoser for nedbør, vind lufttrykk o.s.v. ) . Prognosen viser data for to døgn framover.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert mai 13, 2021, 03:12 (CEST)
Opprettet januar 24, 2017, 13:14 (CET)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hver time