Stavanger Parkering

Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert februar 26, 2021, 10:00 (CET)
Opprettet desember 14, 2016, 14:19 (CET)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert minutt