Stavanger Parkering

Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert januar 28, 2022, 09:04 (CET)
Creado desember 14, 2016, 14:19 (CET)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert minutt