Støy flyplass

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden, vurderingssone. Rød sone – Støynivå > 62 dB Lden, vurderingssone.
Noise levels – Airport – “a worst case scenario”

Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert desember 1, 2021, 07:40 (CET)
Creat august 31, 2016, 14:54 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2015
Gyldig til:
Oppdateres Automatisk ved behov.