Fant 234 datasett

Filterresultater
 • Badevanntemperatur badeplasser Sandefjord

  Dette datasettet forteller litt om 10 badeplasser i Sandefjord kommune. Hvor temperaturmåleren er satt ut, om det er kiosk og toalett der, samt hva badevannstemperaturen er
 • Offentlige toaletter Sandefjord

  Datasettet inneholder de offentlige toalettene i Sandefjord. Datasettet inneholder også geo lokasjon, åpningstider og hva det koster å benytte toalettet.
 • Valglokaler kommune- og fylkestingsvalg 2019 Nye Stavanger kommune

  Oversikt over alle valglokaler i nye Stavanger kommune med adresse, åpningstider og GPS-koordinater. Adressen til nye valglokaler er merket med «NY» i slutten av teksten.
 • Hjertestartere i Stavanger kommune

  Datasettet inneholder en del tekniske opplysninger om kommunens hjertestartere. I tillegg er plassering av og tilgang til hjertestarterne tatt med. Datasettet oppdateres hver...
 • Skolerute Stavanger

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • Kommunale bygg med publikumstjenester Stavanger

  En oversikt over kommunale bygg med beskrivelse av publikumstjeneste. Knyttes sammen med datasettet "Åpningstider kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" v.h.a. feltet...
 • Badevannskvalitet fra uke 30 2018 Sandefjord

  Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet. Vi tar ikke prøver ved...
 • Oversikt utskrift Stavanger kommune 2019

  Datasettet viser antall utskrifter, kopier og scanninger fordelt på farge og svart/hvitt for alle skrivere på leieavtale med Canon i kommunen. Datasettet inneholder en ressurs...
 • Oversikt utskrift Stavanger kommune månedlige totaler 2019

  Datasettet viser summen av utskrifter, kopier og scanninger for alle skrivere på leieavtale med Canon i kommunen. Datasettet inneholder en kolonne for hver måned. Skrivere med...
 • Minibanker Sandefjord

  Dette datasettet inneholder informasjon om minibankene i Sandefjord kommune. Geo lokasjon, hvilke valutaer de kan tilby, samt når på døgnet de er tilgjengelige.
 • Klimadata

  Datasettet har to ressurser. De viser, time for time, det totale strøm- og gassforbruket i Stavanger. På sikt vil også utslippet fra biltrafikken komme med. For nærmere...
 • Gravplasser

  Datasettet har navn, fødsels- og dødsdato og plassering av alle gravlagte i Stavanger. Nærmere forklaring til feltet "Gravident" kommer snart.
 • Gravferdsseremonier

  Viser navn, tid og sted for planlagte gravferdsseremonier i Stavanger
 • Sykkeltellere Sandefjord januar 2016 - mars 2019

  Passeringsdata av sykkler hentet fra 6 tellere i Sandefjord i perioden januar 2016 til mars 2019. Livedata vil kunne hentes fra statensvegvesen i løpet av sommeren, da det ikke...
 • Kildesorteringskalender Sandefjord 2019

  Kildesorteringskalender for 2019. Metall og glassemballasje hentes foreløpig kun i gamle Stokke og Andebu. Kilde:...
 • Parkeringsdata 2017 Stavanger

  Datasettet viser beleggsprosenten time for time i parkeringsanleggene Siddis,Forum,Jernbanen,Posten,Jorenholmen,St. Olav,Valberget,Kyrre og Parketten. Det må tas forbehold om...
 • Badevannskvalitet fra uke 22 2018 Sandefjord

  Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet. Vi tar ikke prøver ved...
 • Badevannskvalitet fra uke 26 2018 Sandefjord

  Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet. Vi tar ikke prøver ved...
 • Kommunale Parkeringsplasser Sandefjord

  Viser hvor de kommunale parkeringsplassen til Sandefjord kommune er.
 • Lokalisering luftmålere Stavanger

  Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).