Fant 11 datasett for "Skoler"

Filterresultater
 • Skoler Randaberg

  Skoler i Randaberg.
 • Skuler

  Skuler i Time Kommune
 • Skoler Stavanger

  Datasett som viser lokasjon, navn, adresse, hjemmeside og kapasitet til skolene i Stavanger Schools - location, name, address, homepage and capacity
 • Skoler i Bærum

  Dette datasettet mangler beskrivelse

 • Skoler i Trondheim

  Her finner en oversikt på alle skoler i Trondheim kommune inkludert lokasjonsdata. Listen inneholder både barne- og ungdomskoler
 • Skoler i Gjesdal kommune

  Her finner en oversikt på alle skoler i Gjesdal kommune inkludert lokasjonsdata. Listen inneholder både barne- og ungdomskoler
 • Skoler og skolekretser Stavanger

  Schools – location and districts (guiding set of borders between districts) Datasettet inneholder både plassering av grunnskolene i Stavanger og skolekretsene. Kombinerte...
 • Skolerute Trondheim

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Trondheim kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Skolerute" viser alltid den aktuelle skoleruta.
 • 09397 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 09397. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder bl.a. brutto og netto driftsresultat, inntekter, gjeld,...
 • 06419 Sysselsetting i kommunene grunnlagsdata

  Sysselsatte og årsverk i forskjellige deler av kommunen; administrasjon, skoler, barnehager, helse og sosial, tekniske tjenester, kultur. Utvalget er hentet fra SSBs...
 • Skolekretser Stavanger

  Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart. Opplæringsloven gir...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).