Fant 1 datasett

Stikkord (tags): båndlagt kultur

Filterresultater
  • Båndlagt Stavanger

    Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).