Fant 1 datasett

Stikkord (tags): flyplass

Filterresultater
  • Støy flyplass

    Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).