Fant 1 datasett

Stikkord (tags): kultur bevaring

Filterresultater
  • Kulturmiljø Stavanger

    Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).