Fant 2 datasett

Organisasjoner: Stavanger kommune Formater: JSON Stikkord (tags): sykkel

Filterresultater
  • Bysykler Stavanger.

    Datasettet viser alle sykkelstasjonene, hvor de r plassert, hvor mange sykler som kan parkeres der og hvor mange som er leid ut.. Datasettet oppdateres hvert 5. minutt....
  • Bysykler Stavanger Stasjoner. Avsluttet

    Datasettet viser alle plasseringer av bysykler på Nordjæren. Det knyttes sammen med datasettet "Bysykler Stavanger" ( som inneholder antall ledige sykler for hver stasjon ) ved...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).