Fant 3 datasett

Stikkord (tags): skole Stavanger

Filterresultater
  • Skolerute Stavanger

    Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.
  • Skoler Stavanger

    Datasett som viser lokasjon, navn, adresse, hjemmeside og kapasitet til skolene i Stavanger Schools - location, name, address, homepage and capacity
  • Skolekretser Stavanger

    Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart. Opplæringsloven gir...