Fant 2 datasett

Filterresultater
  • Rutedata fra Kolumbus

    Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke.
  • Kolumbus realtime data

    The data consists of realtime departures for buses, updated posistions and status for all buses. The API also provides data for stopplacesand platforms, lines and trips, and...