Om

CKAN er verdens ledende programvare for dataportaler, basert på åpen kildekode.

CKAN er en komplett programvareløsning som gjør data tilgjengelig og klar for bruk - ved å tilby verktøy som gjør det lett å publisere, dele, finne og bruke data (inkludert lagring av data og robuste data-APIer). CKAN er rettet mot dem som vil publisere data (nasjonale og regionale myndigheter, bedrifter og organisasjoner) og åpne dem opp for viderebruk.

CKAN brukes av myndigheter og brukergrupper verden over, og brukes til en rekke offisielle og brukerdrevne dataportaler, som Storbritannias data.gov.uk og EUs publicdata.eu, den brasilianske dados.gov.br, så vel som portaler for byer og kommuner i USA, Storbritannia, Argentina, Finland og andre steder.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN Tour: http://ckan.org/tour/
Features overview: http://ckan.org/features/