04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04686.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 12, 2017, 15:04 (CET)
Creado november 9, 2016, 09:17 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig