04692 Kultur grunnlagsdata

Datasettet inneholder bl.a. driftsutgifter til kino, museer, kunstformidling, aktivitetsttilbud for barn og unge, idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, opplysninger om kinoforestillinger, bokutlån og mye mer. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04692. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04692.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 11, 2017, 15:00 (CET)
Creado november 8, 2016, 15:18 (CET)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig