Bysykler Stavanger.

Datasettet viser hvor mange sykler som er ledige ved hver stasjon. Knyttes sammen med datasettet "Bysykler Stavanger Stasjoner" ved hjelp av feltet "DockingStationId". Datasettet oppdateres hvert 5. minutt. Datasettet har to ressurser, ett i csv-format og ett i json-format. Begge ressursene inneholder de samme dataene.
Vacant city bikes - The dataset displays how many bikes that are vacant at every station. Use with the datset "Bysykler Stavanger Stasjoner" for help with the "DockingStationID". The dataset is updated every 5 minutes. There are two resources, one in csv and another in json. Both resources contain the same data.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert mai 13, 2021, 03:07 (CEST)
Opprettet april 1, 2019, 14:14 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 5. minutt