Enkeltminner Stavanger

Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg som enten er gode eksempler på ulike kulturminnekategorier eller har en interessant historie. Blant punktene er også fredede bygninger og anlegg, men ikke fornminner. Disse ligger under arkeologiske kulturminner. Referanser, heftet ”Trehusbyen-8000 trehus + ditt” og ” Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025”

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Geodataavdelingen v/Alexandra Bjørk
Sist oppdatert januar 25, 2022, 07:39 (CET)
Opprettet august 24, 2016, 14:07 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov