Levekår Stavanger: Median inntekt

Median inntekt etter skatt pr forbruksenhet.

Alle datasett som danner grunnlaget for levekårsundersøkelsen, har en tittel som begynner med Levekår Stavanger:

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde SSB
Forfatter Paal Grini
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 2, 2021, 12:52 (CEST)
Creado november 6, 2019, 10:47 (CET)
Gyldig fra: 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert år