Lokalisering helsestasjoner Stavanger

Dette datasettet viser oversikt over helsestasjoner i Stavanger med navn, adresse og lokasjon ( angitt i to forskjellige koordinatsystem ).

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 28, 2016, 09:25 (CEST)
Opprettet juni 20, 2016, 13:03 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2016
Gyldig til:
Oppdateres Ved behov