Fant 2 datasett

Stikkord (tags): fredet Stavanger

Filterresultater
  • Enkeltminner Stavanger

    Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg som enten er gode...
  • Båndlagt Stavanger

    Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).